Alliade

Bewustwordingscampagne

Over Alert

Campagnemateriaal.png

Zorggroep Alliade en haar dochters gaan zorgvuldig om met (persoons)gegevens, hier zijn wij samen verantwoordelijk voor. Via onze Alert website delen we informatie en antwoorden op vragen over privacy en informatiebeveiliging. Zo zorgen we samen voor een (be)veilig(d)e omgeving van gegevens. 

Het team Privacy en Security (DPO en CISO) bestaat uit twee medewerkers die er op toezien dat wij de wetgeving op het gebied van privacy en security naleven en de collega's in de  ondersteunen bij vragen hierover.

Cindy de Jong: gecertificeerd data protection officer (CIPP/E). Zij waakt over de privacy. Richard Oynhausen: concern information security officer (CISO). Hij waakt over onze security. Cindy en Richard zijn onze contactpersonen voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die in Nederland controleert of organisaties zoals Alliade zich houden aan de wet.

Alliade heeft op het gebied van privacy en security een grote verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid delen we samen, als collega’s. Ben jij je bewust van de risico’s en weet je wat je moet doen bij een datalek? De website Alert helpt je erbij!

Lees meer

Ben jij alert op de werkvloer?

Thema computer

jeverlaatjekantoor2.jpg

Computers, laptops, tablets en smartphones: ze hebben ons leven én ons werk een stuk eenvoudiger gemaakt. Met de veilig computeren quiz willen we aandacht vragen voor het veilig en verantwoord omgaan met deze apparaten. Net als in de echte wereld is het van belang om in de digitale wereld alert te zijn op mogelijke datalekken.

Benieuwd hoe veilig jij computert?
Doe de test!

Beeldschermvergrendelen.jpg

Bij veelgestelde vragen vind je het antwoord.

Je hoeft geen hacker te zijn om een datalek te veroorzaken

De Meldplicht Datalekken geldt ook voor jou

Wil je weten wat de Meldplicht Datalekken inhoudt, wat een datalek is en hoe (makkelijk) een datalek kan ontstaan? Bekijk de animatie.

Bij wie doe je dat?

Een datalek melden

Een mogelijk datalek melden

Van iedere collega wordt verwacht dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt om een mogelijk datalek te melden bij de privacy officer van Alliade.

Lees meer

Zo ver wil Alliade het niet laten komen

Datalekken in het nieuws

Alliade