Alliade

Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Zorggroep Alliade van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Details over Privacy zoals ons statement, cookies, Google Analytics en onze disclaimer vindt u op de privacypagina van de website van Zorggroep Alliade.

 

Je hoeft geen hacker te zijn om een datalek te veroorzaken

De Meldplicht Datalekken geldt ook voor jou

Wil je weten wat de Meldplicht Datalekken inhoudt, wat een datalek is en hoe (makkelijk) een datalek kan ontstaan? Bekijk de animatie.

Bij wie doe je dat?

Een datalek melden

Een mogelijk datalek melden

Van iedere collega wordt verwacht dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt om een mogelijk datalek te melden bij de privacy officer van Alliade.

Lees meer

Zo ver wil Alliade het niet laten komen

Datalekken in het nieuws

Alliade