Alliade

Privacy. Ben jij er alert op?

Iedereen heeft recht op privacy. Bescherming van persoonsgegevens is zelfs een grondrecht. Nu de maatschappij steeds meer digitaliseert, is er een groter risico dat privacygevoelige gegevens verloren raken of onrechtmatig worden verwerkt. We noemen dat een datalek.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer. Maar ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over iemands godsdienst of het Burgerservicenummer (BSN).
 

Je hoeft geen hacker te zijn om een datalek te veroorzaken

De Meldplicht Datalekken geldt ook voor jou

Wil je weten wat de Meldplicht Datalekken inhoudt, wat een datalek is en hoe (makkelijk) een datalek kan ontstaan? Bekijk de animatie.

Bij wie doe je dat?

Een datalek melden

Een mogelijk datalek melden

Van iedere collega wordt verwacht dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt om een mogelijk datalek te melden bij de privacy officer van Alliade.

Lees meer

Zo ver wil Alliade het niet laten komen

Datalekken in het nieuws

Alliade